LESSER POLAND BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

Polski Związek Głuchych

Oddział Małopolski

„zaMIGAM Ci Ballady, zaMIGAM Ci Romanse”

Polski Związek Głuchych
Oddział Małopolski

Działania realizowane w ramach
projektu MKiDN

„zaMIGAM Ci Ballady,
zaMIGAM Ci Romanse”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Cel:

Celem programu jest przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów” poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowane tą publikacją oraz ukazanie jej wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie.

Polski Związek Głuchych O/Małopolski chce się włączyć wraz ze swoimi podopiecznymi w obchody dwusetnej rocznicy pierwszego wydania tomu Ballady i romanse. Chcemy wykorzystać aktywność artystyczną pań z koła szydełkowego, artystów z koła malarskiego, osób zainteresowanych i pasjonujących się występami scenicznymi. Chcemy odkryć nowe talenty, nowe pasje, zaktywizować naszych podopiecznych do samodzielnego pogłębiania swoich zainteresowań i wzajemnego inspirowania się. Chcemy by każda osoba Głucha w Polsce mogła zobaczyć inscenizację i poczuć się pełnoprawnym obywatelem i uczestnikiem kultury. Podopieczni Stowarzyszenia wspólnie przygotują inscenizację „Świtezianki” i „Romantyczności” w Polskim Języku Migowym.

Do spektaklu wykorzystane zostaną kostiumy wykonane przez Panie z Koła Szydełkowego „Szydełko”. Scenografią będą obrazy artystów z Koła Malarskiego „Lajkonik”

Premiera inscenizacji będzie miała miejsce w Krakowie w dniu 22 listopada w sali teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury.

Spektakl zostanie utrwalony i udostępniony na YouTube.

Zadanie ma na celu przede wszystkim przybliżyć osobom Głuchym posługującym się w Polskim Języku Migowym klasycznych utworów literatury polskiej. Tylko przekaz w Polskim Języku Migowym pozwoli zrozumieć treść utworów, zainteresować się historią literatury polskiej w szczególności Romantyzmem i wpłynąć na samodzielne próby czytania literatury polskiej.

Kontakt w sprawie realizacji zadania:

Marta Majda
oddzial@pzg.krakow.pl
kom. 695959022

Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.