LESSER POLAND BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

Polski Związek Głuchych

Oddział Małopolski

Kursy Polskiego Języka Migowego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kursy PJM, prowadzone przez wspaniałych i doświadczonych lektorów, którzy współpracują z PZG OM od wielu lat. Prowadzimy kursy PJM na poziomie A1, A2, B1, B2, warsztaty podstaw komunikacji w PJM, warsztaty doskonalące i inne wszelkie formy szkoleń doskonalące komunikowanie się w PJM. Kursy prowadzone są w siedzibie PZG Oddziału Małopolskiego w Krakowie ul. św. Jana 18 oraz w siedzibach firm, instytucji i innych placówek, które zgłoszą zainteresowanie przeprowadzenia w ich siedzibach szkolenia na wybranym poziomie.

Koszty kursów:
  • A1 – kurs podstawowy) 60 godzin – 950,00 zł
  • A2 – kurs średniozaawansowany 60 godzin – 950,00 zł
  • B1 – kurs zaawansowany 1° 75 godzin – 1000,00 zł
  • B2 – kurs zaawansowany 2° 120 godzin – 1500,00 zł

W cenie kursu: materiały szkoleniowe, egzamin

Kontakt:

tel. kom.: 695959022
e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

UWAGA!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687) informujemy, że osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośrednio kontakt z osobą uprawnioną mogą składać wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do właściwego wg miejsca zamieszkania Oddziału PFRON.
PEŁNE INFORMACJE NA STRONIE ►

Wzory wniosków o dofinansowanie określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012 r., poz. 687).

Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.