LESSER POLAND BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

Polski Związek Głuchych

Oddział Małopolski

Zarząd Oddziału Małopolskiego

Zarząd Oddziału Małopolskiego PZG w Krakowie
2021-2026

Prezes: Adam Stromidło
Wiceprezes: Alicja Kokoszka
Wiceprezes: Agata Kubala
Wiceprezes: Ryszard Pluta
Sekretarz: Małgorzata Woźniakowska
Członek: Dorota Budzyńska
Członek: Czesława Cieniawska
Członek: Iwona Oziębłowska-Ptasznik
Członek: Katarzyna Mnich
Członek: Monika Nawrot
Członek: Władysław Giergun

Wojewódzka Komisja Rewizyjna Oddziału Małopolskiego PZG w Krakowie

Przewodnicząca: Mirosława Kowal
Wiceprzewodnicząca: Barbara Kędzior
Członek: Kinga Pluta


Zarząd Koła Terenowego PZG w Krakowie
2021-2026

Prezes: Alicja Kokoszka
Wiceprezes: Waldemar Nawrot
Sekretarz: Monika Nawrot
Skarbnik: Michał Banach
Członek: Alina Szarzyńska
Członek: Edyta Kozub
Członek: Edward Bogucki

Komisja Rewizyjna Koła Terenowego PZG w Krakowie

Przewodnicząca: Grażyna Cwajna
Sekretarz: Barbara Ciechoń
Członek: Stanisław Ziółkowski


Zarząd Koła Terenowego PZG w Tarnowie
2021-2026

Prezes: Ryszard Pluta
Wiceprezes: Ryszard Szot
Wiceprezes: Agata Kubala
Sekretarz: Dorota Budzyńska
Członek: Dorota Budzyńska
Skarbnik: Agata Salamon
Członek: Elżbieta Nowak

Komisja Rewizyjna Koła Terenowego PZG w Tarnowie

Przewodnicząca: Elżbieta Kocur
Sekretarz: Urszula Warzała
Członek: Marta Nosal


Zarząd Koła Terenowego PZG w Nowym Sączu
2021-2026

Prezes: Andrzej Hajduk
Wiceprezes: Maria Mszańska
Sekretarz: Aleksander Morzywołek
Skarbnik: Grzegorz Kuźnik
Członek: Urszula Kudła


Zarząd Koła Terenowego PZG w Bochni
2021-2026

Prezes: Bogumiła Porwisz
Wiceprezes: Agata Kubala
Sekretarz: Alicja Niemiec
Skarbnik: Maria Grzyb
Członek: Józef Kubala


Zarząd Koła Terenowego PZG w Brzesku
2021-2026

Prezes: Wiesław Porwisz
Wiceprezes: Maria Gołąb
Sekretarz: Paweł Zając
Skarbnik: Bożena Ciesielska
Członek: Urszula Zając


Zarząd Koła Terenowego PZG w Nowym Targu
2021-2026

Prezes: Czesława Cieniawska
Wiceprezes: Maria Kapuściak
Sekretarz: Renata Moniak
Skarbnik: Anna Łaś
Członek: Anna Żywczak

Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.