LESSER POLAND BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

Polski Związek Głuchych

Oddział Małopolski

Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dorosłych osób Głuchych na terenie województwa małopolskiego

Projektodawca: Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski
Program: Zlecanie zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji
Cel programowy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Numer konkursu: 1/2021
Nazwa projektu: Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dorosłych osób Głuchych na terenie województwa małopolskiego.
Numer umowy: ZZO/000387/06/D z dnia 04 maja 2022 r.
Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest rehabilitacja, zwiększenie samodzielności, integracja społeczne, zawodowa i kulturowa osób Głuchych.
Oddział PFRON: Oddział Małopolski
Termin projektu: 01.04.2022 do 31.03.2025

Cel projektu:

Niepełnosprawność jaką jest głębokie uszkodzenie słuchu lub głuchota całkowita, w bardzo poważnym stopniu uniemożliwia porozumiewanie się z otoczeniem. Utrudnione lub niemożliwe jest nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem osób słyszących czy załatwienie jakiejkolwiek sprawy w miejscu użyteczności publicznej czy instytucji. Aby osoby Głuche miały równy dostęp i mogły w pełni uczestniczyć w życiu społeczno-zawodowo-kulturowym – nieodzownym jest umożliwienie im pełnej samodzielności i niezależności. Zwiększyć samodzielność osób Głuchych można poprzez nauczanie, modelowanie zachowań i instruktaż jak poruszać się w świeci słyszących. Utwierdzać i wspierać pewne zachowania i umiejętności społeczne i komunikacyjne. Polski Związek Głuchych wraz z kadrą specjalistów d/s rehabilitacji udzielać będzie szeroko rozumianego wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu Głuchych beneficjentów. W ramach działań rehabilitacyjnych przewidziane są indywidualne działania modelująco-instruktażowe, wspierająco-motywujące oraz poszerzające wiedzę beneficjentów. działania te mają na celu dostarczyć uczestnikom działań poczucia wsparcia, wzbudzać w nich otwartość na zmiany, podnieść ich motywację do aktywności ukierunkowanej na utrwalanie i doskonalenie nabytych sprawności.

Zajęcia w poszczególnych kołach będą prowadzony w sposób ciągły.

Placówki prowadzące projekt:

 1. Koło Terenowe PZG w Krakowie ul. św. Jana 18.
  Koło Terenowe PZG w Krakowie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Dodatkowo w czwartki placówka jest otwarta do godziny 20:00. Placówka jest otwarta również w niedzielę (oprócz miesięcy wakacyjnych lipiec – sierpień) w godzinach od 11:00 do 14:00. W sytuacji organizowania różnych imprez i spotkań okolicznościowych placówka otwarta jest w soboty i niedzielę.
 2. Koło Terenowe PZG w Tarnowie ul. Brodzińskiego 14.
  Koło Terenowe PZG w Tarnowie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Dodatkowo w czwartki placówka jest otwarta do godziny 20:00. Placówka jest otwarta również w niedzielę (oprócz miesięcy wakacyjnych lipiec – sierpień) w godzinach od 11:00 do 14:00. W sytuacji organizowania różnych imprez i spotkań okolicznościowych placówka otwarta jest w soboty i niedziele.
 3. Koło Terenowe PZG w Nowym Sączu ul. Długosza 33.
  Koło Terenowe PZG w Nowym Sączu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Dodatkowo w czwartki placówka jest otwarta do godziny 20:00. Placówka jest otwarta również w jedną niedzielę (oprócz miesięcy wakacyjnych lipiec – sierpień) w godzinach od 11:00 do 14:00. W sytuacji organizowania różnych imprez i spotkań okolicznościowych placówka otwarta jest w soboty i niedziele.
 4. Koło Terenowe PZG w Bochni ul. Kowalska 13.
  Koło Terenowe PZG w Bochni otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 14:00. Dodatkowo w czwartki placówka jest otwarta do godziny 20:00. Placówka jest otwarta również w jedną niedzielę w miesiącu (oprócz miesięcy wakacyjnych lipiec – sierpień) w godzinach od 11:00 do 14:00. W sytuacji organizowania różnych imprez i spotkań okolicznościowych placówka otwarta jest w soboty i niedziele.
 5. Koło Terenowe PZG w Brzesku ul. Kościuszki 4.
  Koło Terenowe PZG w Brzesku otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 14:00. Dodatkowo w czwartki placówka jest otwarta do godziny 20:00. Placówka jest otwarta również w jedną niedzielę w miesiącu (oprócz miesięcy wakacyjnych lipiec – sierpień) w godzinach od 11:00 do 14:00 W sytuacji organizowania różnych imprez i spotkań okolicznościowych placówka otwarta jest w soboty i niedziele.
 6. Koło Terenowe PZG w Nowym Targu ul. Kościelna 4/4.
  Koło Terenowe PZG w Nowym Targu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 do 16:30. Dodatkowo w czwartki placówka jest otwarta do godziny 20:00. Placówka jest otwarta również w jedną niedzielę (oprócz miesięcy wakacyjnych lipiec – sierpień) w godzinach od 11:00 do 14:00. W sytuacji organizowania różnych imprez i spotkań okolicznościowych placówka otwarta jest w soboty i niedziele.

Kontakt telefoniczny i e-mail:

 1. Koło Terenowe PZG w Krakowie ul. św. Jana 18 tel: 695959022
 2. Koło Terenowe PZG w Tarnowie ul. Brodzińskiego tel: 502568499
 3. Koło Terenowe PZG w Nowym Sączu ul. Długosza 33 tel: 506295655
 4. Koło Terenowe PZG w Bochni ul. Kowalska 13 tel: 695200004
 5. Koło Terenowe PZG w Brzesku ul. Kościuszki 4 tel: 695200004
 6. Koło Terenowe PZG w Nowym Targu ul. Kościelna 4/4 tel: 695959022

Kontakt w sprawach rekrutacji i udzielanie informacji:

e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl
Tel/Faks: +48 12 4223994

Rehabilitacja indywidualna:

 • pokonywanie barier w komunikowaniu się,
 • instruktaż i pomoc w pisaniu i składaniu podań, druków, wniosków i innych dokumentów’
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem,
 • rozmowa i udzielanie wsparcia i porady.

Rehabilitacja grupowa:

 • warsztaty psychologiczne,
 • wykłady/prelekcje,
 • praca w koła zainteresowań – koło szydełkowe i koło malarskie,
 • warsztaty ceramiczne,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • obchody świąt narodowych.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.