LESSER POLAND BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

Polski Związek Głuchych

Oddział Małopolski

Prowadzenie od 01.04.2023 r. do 30.11.2024 r. w lokalu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy, przeznaczonego dla 30 osób głuchych i niedosłyszących, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Celem działalności Klubu na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i niedosłyszących, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, poprawa kondycji psychofizycznej, rozwijanie umiejętności i cech, które pozwalają na maksymalne, pełne i samodzielne życie we własnym środowisku domowym oraz społecznym

Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.
Strona w budowie,
przepraszamy.