VIRIBUS UNITIS
26.11.2020.
Polski Związek Głuchych wspiera działania Przedsiębiorstwa Społecznego Fundacji VIRIBUS UNITIS
więcej informacji: http://unitis.pl/przedsiebiorstwo-spoleczne.html