SOSW dla Niesłyszących w Krakowie ul. Grochowa 19
25.08.2019.
SOSW dla Niesłyszących w Krakowie, ul. Grochowa 19 realizuje aktualnie kilka projektów unijnych. Jednym z nich jest projekt "Niech o nas usłyszą!"  w ramach Programu Erasmus +, akcja 1: Mobilność kadry edukacji dorosłych.
 W czasie ferii zimowych i wakacji 2019 r. dwunastka  nauczycieli wzięła udział w zagranicznych kursach językowych. Wszyscy uczestnicy oceniają wyjazdy bardzo wysoko. Podkreślają między innym:
- wysoką jakość kursów i efektywne wykorzystanie czasu,
- rozwinięcie umiejętności językowych,
- mobilizację do dalszego poszerzania kompetencji językowych,
- motywację do dalszego rozwoju zawodowego,
- wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów,
Zdobyte umiejętności będą wykorzystywane w dalszej pracy i pozwolą na osiągnięcie takich celów jak zwiększenie kompetencji i umiejętności kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych, ukazywanie dobrych wzorców funkcjonowania  w  wielokulturowym świecie oraz promowanie idei nieformalnej edukacji osób dorosłych.