Udostepnienie numeru alarmowego 112 dla osób niesłyszących i niedosłyszących
07.01.2015.

Szanowni Państwo,

 

Działając z upoważnienia Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pana Marka Ruta,

informuję, że od 1 stycznia 2015r. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie udostępniło numer 728 112 112 do odbioru zgłoszeń alarmowych dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2015r. w województwie małopolskim istnieje możliwość przekazania zgłoszenia alarmowego w formie sms.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod adresem:

http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

 

Z poważaniem,

Tomasz Ocetkiewicz

Kierownik

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Małopolski Urząd Wojewódzki

 

Zmieniony ( 07.01.2015. )