Kurs Polskiego Języka Migowego
10.01.2014.
Polski Język Migowy to pierwszy naturalny język osób Głuchych. Jest to najbardziej zrozumiały dla osoby niesłyszącej sposób przekazania wszelkich informacji. Posiada on odmienną niż w języku polskim gramatykę i opiera się na modelu przestrzenno- wizualnym.

Programy poszczególnych kursów zostały opracowane tak, żeby spełniały podstawowe potrzeby uzyskania płynności i swobody komunikacji, poznania społeczności Głuchych i ich kultury. Stanowią podstawę tych kontaktów, która najczęściej nie jest wystarczająca przy prowadzeniu bardziej złożonych dialogów.

Drogi kursancie może okazać się, że spotkasz Głuchego migającego inaczej niż Cię uczono. Nie zrażaj się, tylko kontynuuj naukę dzięki takim spotkaniom. Są one bardzo cenne.

Nauka języka migowego przynosi także korzyści dla słyszących, nie tylko ze względu na możliwość komunikacji z pięknym światem ciszy. Polepsza się pamięć wizualna i wyobraźnia przestrzenna. Wzmacniana jest również sprawność percepcyjna.

Musisz pamiętać, że opanowanie języka migowego chociażby w małym zakresie dostarcza ogromnej satysfakcji. Wyraz zaskoczenia na twarzy osoby Głuchej, gdy spostrzeże znajomość tego niezwykłego sposobu komunikacji u osoby słyszącej, jest wyjątkowym wydarzeniem.

Rozpoczęcie poszczególnych kursów jest „ruchome” a czas ich trwania zależy od częstotliwości spotkań.
Kurs może się rozpocząć kiedy grupa liczy minimalnie 12 osób.

Nie ma możliwości płacenia w ratach.


Dlaczego warto uczyć się polskiego języka migowego?

 - Jako jedyni uczymy naturalnego języka Głuchych PJM a nie SJM

-  zajęcia prowadzą osoby natywne Głuche

- rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno – przestrzennym

- rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM

-  zwiększa szanse na runku pracy

-  pozwala dotrzeć do „Świata Ciszy” i poznać kultury Głuchych

-  przyśpiesza rozwój SŁYSZĄCYCH DZIECI

 

KONTAKT:
Zgłoszenia na poszczególne kursy przyjmowane są:
na adres e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl
Zmieniony ( 20.01.2016. )