Placówki oświatowe
15.08.2007.

SZKOŁY

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABOSŁYSZĄCEJ
im. J. Korczaka w KRAKOWIE, ul. Grochowa 19

email: sosw.grochowa@wp.pl

www: soswkrakow.scholaris.pl


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nr 5 im. Św. Stanisława 10 w KRAKOWIE
e-mail: soswnr5@wp.pl

www: http://www.sosw5krakow.szkolnastrona.pl/

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nr 17 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
im. J. Siestrzyńskiego w KRAKOWIE, ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 KRAKÓW
tel/fax (012) 411-19-40

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nr 6
im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Niecała 8 30-425 Kraków
www: www.niecala.pl
(012) 268-11-67
szkoła podstawowa i gimnazjum dla słabosłyszących

 

Zespół Szkół Specjalnych
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie
ul.Lippóczy'ego 4a; 33-100 Tarnów
Tel: 014 69-04-999
e-mail: sniss@op.pl
www.zssdniss.yoyo.pl
www.nieslyszacy.xt.pl 

Zmieniony ( 25.05.2009. )