www.mamboteam.com
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie Advertisement
Start arrow Aktualności arrow Prawo arrow Legitymacja osoby niepełnosprawnej
30.08.2016.
 
 
Menu główne
Start
Aktualności
Linki
Napisz do nas
Szukaj
PZG Kraków
Z życia Oddziału
Władze
Działalność
Koła - adresy
Koła - władze
Praca biura OM PZG
Napisz do nas
Wiadomości
Z życia wzięte
Prawo
Medycyna
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Rozrywka - Ciekawostki
Nowe Technologie
Wywiady
Felietony
Adresy
Koła Terenowe PZG
Szkoły
Koła zainteresowań
Zakłady
Kursy walut NBP
Indeksy GPW

Serwis monitoruje:

statystyka


web stats stat24

Legitymacja osoby niepełnosprawnej PDF Drukuj Email
15.08.2007.
Od dnia 5 czerwca 2007 r. uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków przysługiwać będą na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. W związku z przyjętą w dniu 25 kwietnia uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XI/159/07 zmieniającą uchwałę Nr V/58/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym realizowanym na podstawie umów zawartych przez Gminę Miejską Kraków, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, iż od dnia 5 czerwca 2007 r. uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków (wynikające z wymienionej wyżej uchwały) przysługiwać będą na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie z symbolem przyczyny niepełnosprawności: 01 – U, 03-L, 04-O, 05-R („białe legitymacje”).

Wnioski w sprawie wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej wraz z dotychczas obowiązującymi załącznikami przyjmowane będą w pokoju nr 01 na parterze w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18 w Krakowie w godz: pn: 9.30 – 16.30, wt.-pt. 8.00 – 15.00.

Nie będą już wydawane:


1. „Niebieskie” legitymacje uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej MPK wydawane dotychczas przez Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa. Legitymacje wydane zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności.

2. Roczne bilety imienne wydawane przez Gminę Miejską Kraków (w punktach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.). Bilety wydane na rok 2007 zachowują ważność do końca roku.

Tekst uchwały dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w punktach obsługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.


Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków Tel.012-616-5215, 012-616-5217

Ulgi w komunikacji miejskiej w Krakowie
Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na podstawie Uchwały NRXI/159/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r:


* Dzieci w wieku do 4 lat, na podstawie oświadczenia opiekuna;

* Osoby, które ukończyły 70 lat życia, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek i tożsamość pasażera;

* Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) lub niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem towarzyszącym im pojeździe na podstawie: - legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez uprawniony organ z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności - lub legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera - lub orzeczenia wydanego przez ZUS z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera - lub dowodu osobistego pasażera z wpisem o I grupie inwalidzkiej

* Niewidomi wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe na podstawie: - legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O - lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych

* Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka) na podstawie legitymacji wydanej przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych.

* Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia na podstawie rocznego biletu imiennego wydanego przez Gminę Miejską Kraków na podstawie zweryfikowanej listy przez Zarząd Miejski PCK;

* Dzieci niesłyszące do 16 roku życia na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu.

* Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 01-U

* Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne z powodu upośledzenia umysłowego, schorzeń narządu wzroku lub schorzeń narządu ruchu wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe na podstawie legitymacji wydanej przez uprawniony organ z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 01-U, 04-O, 05-R

* Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem na podstawie:
- dla uprawnionego – ważnej legitymacji wydanej według wzoru określonego przez MENiS o symbolach MENiS-II/181/2 i MENiS-II/182/2,
- dla opiekuna – zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu;

* Osoby objęte załącznikiem nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy MPK S.A. w Krakowie na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez Gminę Miejską Kraków

* Uczniowie z rodzin wielodzietnych na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez Gminę Miejską Kraków na okres roku szkolnego (wrzesień – czerwiec) uczniom z rodzin, w których jest pięcioro i więcej dzieci zamieszkujących na stałe w m. Krakowie. Bilet przysługuje do ukończenia 20 roku życia, ukończenie 20 roku życia lub zmiana zamieszkania przez dzieci starsze nie pozbawia młodszych dzieci nabytych uprawnień.Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych gminnych na podstawia Uchwały Rady Miasta Krakowa

* Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związej Głuchych z wpisem "inwalida słuchu"

* Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy - dawna II grupa inwalidzka na podstawie:
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
- lub legitymacji rencisty z określeniem całkowitej niezdolności do pracy lub II grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera - lub orzeczenie ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.

Organem uprawnionym do wydawania legitymacji jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków
Tel. (012)-616-5215, 012-616-5217

/za serwisem www.krakow.pl/
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Sonda
Jak oceniasz nowy kanał YouTube?
 
 
baner turysta
Top! Top!