www.mamboteam.com
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie Advertisement
Start arrow Działalność
03.10.2022.
 
 
Menu główne
Start
Aktualności
Linki
Napisz do nas
Szukaj
PZG Kraków
Z życia Oddziału
Władze
Działalność
Koła - adresy
Koła - władze
Praca biura OM PZG
Napisz do nas
Wiadomości
Z życia wzięte
Prawo
Medycyna
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Rozrywka - Ciekawostki
Nowe Technologie
Wywiady
Felietony
Adresy
Koła Terenowe PZG
Szkoły
Koła zainteresowań
Zakłady
Kursy walut NBP
Indeksy GPW

Serwis monitoruje:

statystyka


web stats stat24

Działalność statutowa PDF Drukuj Email
15.08.2007.
Celem Związku jest:

zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu w celu udzielania im pomocy w sprawach życiowych,

prowadzenie rechabilitacji słuchu i mowy dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym,

sprawowanie opieki nad dziecmi i młodzieżą niesłyszącą i z wadą słuchu oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących,

udzielanie pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,

prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego i zawodowego,

organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej,

organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,

prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z wadą słuchu zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej PZG,

ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno - bytowych,

propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji inwalidów słuchu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu,

W ramach działalności statutowej osoby niesłyszące moga korzystać z:

turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

osobistej pomocy pracowników znających język migowy przy załatwianiu wszelkich spraw życiowych: mieszkaniowych, sądowych, urzędowych, w szkołach, zakładach pracy, na policji, u lekarzy w przychodniach i szpitalach oraz w każdej najdrobniejszej sprawie, której osoby niesłyszące nie są w stanie załatwić,

dorośli niesłyszący moga bezpłatnie wykonywać badania słuchu w naszej Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG ul. Lenartowicza 14 (tel: 633-83-98) oraz korzystać z pomocy lekarzy przy doborze aparatów słuchowych (do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu),

na terenie poradni (adres j.w.) dzieci niesłyszące od najmłodszych lat są bezpłatnie uczone mowy przez logopedów oraz są pod opieką innych specjalistów,

Dom Kultury służy bezpłatną ofertą swojej działalności począwszy od tłumaczenia programów TV, Wiadomości na język migowy, poprzez kursy języka migowego, gotowania, pieczenia, prawa jazdy, wykłady lekarzy z zakresu oświaty zdrowotnej, spotkania z prawnikami, pedagogami, wspólne wyjścia do kina i do teatru, wyjazdy na wycieczki polskie i zagraniczne, wypożyczanie książek i prasy w bibliotece, wystawy i plenery malarskie, udział w kółkach zainterresowań (kółko komputerowe, video-filmowe, fotograficzne, praktycznej pani), zabawy okolicznościowe, konkursy i inne,

główna księgowa PZG udziela wszechstronnej pomocy w sprawach zawodowych i finansowych: wypełnianie formularzy PIT, sprawy ZUS-u, podatki itp.,

pracownicy służą radą w języku migowym we wszelkich kłopotach życiowych podopiecznych, konfliktach rodzinnych, towarzyskich, zawodowych,

osoby niesłyszące moga korzystać z pomocy pracowników Oddziału i Domu Kultury w pisaniu pism urzędowych, podań, listów prywatnych i innych,

pracownicy Związku załatwiają swoim członkom wszelkie telefony służbowe i prywatne,

Oddział kieruje osoby niesłyszące do lekarzy orzeczników w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności,

pośredniczy w poszukiwaniu pracy.


Członkowie Krakowskiego PZG mają prawo do:

ulgowych przejazdów środkami masowej komunikacji miejskiej w Krakowie (tylko bilety jednorazowe, dzienne i tygodniowe) - na podstawie aktualnej legitymacji PZG (Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa znak: MPK RB/2/220/88 z dn. 28.09.1998 r.)

zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od posiadania psa - wydajemy zaświadczenia (Ustawa z dn. 12.01.1991 r. opodatkach i opłatach lokalnych - Dz. Ust. Nr 4 poz. 31 z późniejszymi zmianami)

zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub upośledzenie słuchu powyżej 80 dB - na podstawie legitymacji PZG z wpisanym ubytkiem słuchu (Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dn. 27.06.1996 r. Dz. U. Nr 82 poz. 36)

50% ulga za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej wraz z zainstalowaniem urządzenia końcowego oraz w miesięcznej opłacie abonamentowej, pierwszeństwo w otrzymaniu telefonu (Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 21.X.1996 r. - Dz. U. Nr 127, poz. 598) na podstawie zaświaczeń wydawanych orzez Oddział PZG w Krakowie i aktualnej legitymacji.


Urządzenia rehabilitacyjne potrzebne niesłyszącym do funkcjonowania w społeczeństwie

aparaty słuchowe

budziki świetlne, dzwonki, domofony świetlne

czujniki świetlne dla płaczących dzieci rodziców głuchych

faxy do komunikowania się dla całkowicie niesłyszących

tekstofony dla osób biegle piszących na maszynie do komunikowania się

wzmocnione aparaty telefoniczne dla słabosłyszących

videofony dla osób niepiszących i niesłyszących - migających

zagarki dotykowe dla osób głuchoniewidomych

specjalne lupy powiększające do czytania dla głuchoniewidomych z resztkami wzroku.

UWAGA! PZG nie wydaje bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego - służy jedynie informacją lub pomocą w poszukiwaniu.
 
Sonda
Jak oceniasz nowy kanał YouTube?
 
 
baner turysta
Top! Top!